โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

การเดินทางด้วยรถโดยสารในจังหวัด

รถเมล์ปรับอากาศ

รถเมล์ปรับอากาศ

รถเมล์ปรับอากาศสีฟ้าอ่อน (สาย 5) : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – บิ๊กซี – วัดหลวงพ่อโสธร – สถาบันราชภัฏฯ –โรงพยาบาลพุทธโสธร – และตลาดทรัพย์สิน รถเมล์ปรับอากาศ (สาย 2) : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – วัดผาณิตาราม รถเมล์ปรับอากาศ (สาย 6) : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – โรบินสัน – แยกคอมเพล็กซ์

รถสองแถว

รถสองแถว

รถสองแถว สีเหลือง : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – สถานีรถไฟ – ถนนศรีโสธรตัดใหม่ – Big C 2 – สถาบันราชภัฏฯ – วัดหลวงพ่อโสธร รถสองแถว สีขาวคาดเหลือง (สาย 8) : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – สถานีรถไฟ – ตลาดทรัพย์สิน – ตลาดบ่อบัว – ตลาดบ้านใหม่ – วัดสายชล ซึ่งสายนี้จะผ่านหน้า เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ วัดซำปอกง และวัดเล่งฮกยี่ รถสองแถว สีขาว (สาย 7) : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – ตลาดบ่อบัว – คลองขุดใหม่ รถสองแถว สีน้ำเงิน : เส้นทางการเดินรถ : วัดหลวงพ่อโสธร – โรงพยาบาลพุทธโสธร – วัดแหลมใต้ รถสองแถว สีส้มแดง (สาย 1614) : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – สถาบันราชภัฏฯ – แยกคอมเพล็กซ์ – บางคล้า รถสองแถว สีฟ้าแถบขาว : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – บางปะกง – เกาะไร่ รถสองแถว สีส้มแถบเหลือง (สาย 1618) : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – บางปะกง (ตลาดล่าง) รถสองแถว สีขาวแถบน้ำเงิน : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – สถานีรถไฟ – วัดสมานรัตนาราม รถสองแถวสีเขียว : เส้นทางการเดินรถ : ขนส่งใหม่ – บางน้ำเปรี้ยว – คลองหกวา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง